Święta, tradycje i zwyczaje
na Szlaku Architektury Drewnianej
w Małopolsce

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce pełen jest wyjątkowych tradycji i zwyczajów.

To niezwykły świat malowanych chałup, barwnych bukietów, wysokich palm, słomianych wieńców, misternych szopek, tradycyjnych i rytualnych potraw oraz nadzwyczajnych i niecodziennych postaci występujących w grupach kolędniczych. Do dziś kultywowane barwne tradycje sprawiają, że drewniane domy, kościoły i cerkwie są wciąż żywe, a przeszłość przenika się w nich z teraźniejszością. Zapraszamy w podróż po niematerialnej tożsamości Małopolski. Więcej o projekcie

Niebieski Kwiat